Vlastivědný sborník Novojičínska 68/2018

Číslo věnované nejen nové expozici v rodném domku Františka Palackého vám v rubrice studií nabízí osudy olomouckého kanovníka Friedricha Albrechta Vettera z Lilie nebo etnografickou sondu do vnímání domácích zvířat v tradiční lidové kultuře. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 68/2018

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 68/2018
ISBN 978-80-87632-57-4 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-29-7 (Muzeum Novojičínska, p.o.)
ISSN 1214-8032
Vydávají: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Nový Jičín
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 200 stran
Rozměr knihy: 165 x 235 mm

OBSAH:

ÚVODNÍK:
Šťastné i nešťastné osmičky na konci letopočtu v dějinách Nového Jičína
Karel Chobot

STUDIE A ČLÁNKY:
Jeden z třiatřiceti
Smrt olomouckého kanovníka Albrechta Friedricha Vettera z Lilie
Zdeněk Orlita

Zámecká knihovna Nová Horka
Petr Mašek

Zeměbranecký pěší pluk č. 16 Krakov (Střelecký pluk č. 16) a jeho působení v Novém Jičíně
Radek Polách

E. M. Schlosser – zmizelá továrna na ohýbaný nábytek 
Jaromíra Šimoníková

Obecní volby na Novojičínsku v roce 1938 
Pavel Šustala

Formy iracionální péče o domácí zvířata v tradiční kultuře Novojičínska
Anna Hrčková 

ZPRÁVY:
„Moravské Kravařsko“ - 120. výročí vydání významné vlastivědné publikace
Irena Zárubová  

Nová expozice v rodném domku Františka Palackého /Slavnost k 220. Výročí historikova narození, Hodslavice
Zdeněk Orlita, Zora Kudělková
„Od císaře pána k bolševikovi“ – nová výstava Muzea Novojičínska k milníkům 20. století
Martin Vitko

150. výročí narození Franze Barwiga
Radek Polách

Nový Jičín – Vídeň – Anton Kolig – Harun Farocki
Petra Janoušková

OSOBNOSTI:
Jakub Turek, pedagog a vlastivědný pracovník
(23. březen 1883 – 9. květen 1954)
Anna Hrčková

Karl Patteisky – báňský inženýr a geolog tělem i duší 
(16. 4. 1891 Velké Albrechtice – 16. 10. 1968 Bochum)
Oldřiška Frühbauerová

Petr Hajda zemřel
Karel Chobot

Jubilantu PhDr. Karlu Chobotovi
(*12. 12. 1948)
Pavel Šustala, Karel Müller, Ivo Barteček, Marie a Jaroslav Bělíkovi, Sylva Dvořáčková

Karel Müller – šest desítek let stár (?)
(*13. 4. 1958)
Karel Chobot

RECENZE:
Máchová, Markéta - Orlita, Zdeněk – Stabrava, Pavel: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. Nový Jičín, Muzeum Novojičínska, příspěvková orgnizace, 2017, 350 s, ISBN 978-80-270-87359-25-9. 
Hana Barusová 

Zdeněk Orlita – Radek Polách – Jaroslav Zezulčík, Památník Františka Palackého v Hodslavicích, Nový Jičín – Hodslavice 2018, 160 s., ISBN 978–80–87359–27-3.
Jiří Jurok

Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne, /I/, 2017, Trenčianske múzeum v Trenčíně, ISBN 978-80-972963-0-8 
Jiří Jurok  

Nováková, Lenka – Saheb, Jan: Dějiny obce Trojanovice. Ostrava, Obec Trojanovice ve vydavatelství Montanex a.s. 2016, 349 s., ISBN 978-80-7225-435-4. 
David Pindur

Dvě publikace propagující významné stavební památky Nového Jičína
Hana Jabůrková
Nejvyšší ocenění pro Muzeum Novojičínska
Sylva Dvořáčková