Vlastivědný sborník Novojičínska 69/2019

V čísle se dočtete o rekonstrukci kostela sv. Mikuláše v Tiché na počátku 20. století, o Café Heinrichshoff v Novém Jičíně nebo Horkém jaru roku 1919. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 69/2019

Název: Vlastivědný sborník Novojičínska: svazek 69/2019
ISBN 978-80-87632-66-6 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87359-32-7 (Muzeum Novojičínska, p.o.)
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 181 stran
Rozměr knihy: 165 x 235 mm

Autor: kolektiv autorů
Předseda redakční rady: CHOBOT, Karel
Výkonný redaktor: JABŮRKOVÁ, Hana

 

OBSAH:

STUDIE A ČLÁNKY:

Rekonstrukce kostela sv. Mikuláše vTiché počátkem 20. století.
Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě (Romana Rosová)

Kouzelný příběh Cafe Heinrichshofa hotelu Praha (Radek Polách, Jaroslav Zezulčík)

Horké jaro 1919 v Novém Jičíně
Sto Iet od demonstrací sudetských Němců ze 4. března 1919 (Martin Vitko)

Kloboučnická značka Hůckel po roce 1945 (Radek Polách)

Příspěvek k dějinám sbírky automobilů a Technického muzea TATRA v Kopřivnici (Michaela Bortlová)

Novojičínská výjimka
K 50. výročí vzniku Dílny umělecké grafiky (Michal Mocek)

Formy adventních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín - I. část (Anna Hrčková)

Sbírka obrazů na skle ve fondech Muzea Novojičínska (Luboš Kafka)

ZPRÁVY:

Dvousté výročí evangelického kostela v Hodslavicích (Zora Kudělková s využitím podkladů Lubomíra Červenky)

VIII. mezinárodní konference Moravian (Karel a Lenka Chobotovi)

Výstava „Zboží ukryté v roce 1938" (Václav Michalička)

Výstava „140 let cesty světla“ mapuje tradiční Výrobu kočárových a automobilových lamp v Novém Jičíně (Jan Číp)

OSOBNOSTI:

Jiří Klučka osmdesátiletý (Karel Chobot)

Věčně mladá Zorka (Karel Chobot)

Zora/ Dobré dílo v dobrých rukou (Ivo Barteček)

Životní jubileum Sylvy Dvořáčkové (Radek Polách)

Jménem redakční rady...
Poděkování PhDr. Sylvě Dvořáčkové (Karel Chobot)

LITERATURA:

Adam Hubáček: Tošovický kostel. Dvojí unikát. Odry 2018, 163 s., ISBN 978-80-907029-1-2. (Petra Heraltová)

Radek Polách: Tonak 1799—2019. Nový Jičín 2019, 382 s., ISBN 978—80-87359-31—0.
Překlad do anglického jazyka: Anna Pilátová (Karel Chobot)

Neoficiální produkce automobilky Tatra na stránkách knižní publikace (Jan Švábenický)

Obrazový průvodce dílem akademického malíře Antonína Kroči (Hana Jabůrková)