Vlastivědný sborník Novojičínska 72/2022

Soubor studií shromážděných v aktuálním svazku sborníku uvozuje medailon faráře a filantropa Johanna Schreibera, jenž měl významný vliv na formování osobnosti J. G. Mendela. Následuje příspěvek k národopisu Kravařska věnovaný pokrývkám hlavy u příležitosti selské svatby, dále statě o vlastivědci a účastníku protinacistického odboje Františku Gregorovi nebo o novojičínském rodákovi kontradmirálovi Wilhelmu von Kesslitz. Sborník uzavírá bibliografie v letošním roce zesnulého PhDr. Karla Chobota.

Vlastivědný sborník Novojičínska 72/2022

STUDIE A ČLÁNKY:

Farář Johann Schreiber (Jaroslav Zezulčík)

Pokrývka hlavy u příležitosti selské svatby na Kravařsku (Radek Polách)

„Ni zisk, ni slávu, jen naše práva!“ K působení Františka Gregora v Novém Jičíně v letech 1921–1935 (Martin Vitko)

110 let Krajinského muzea v Příboře (Adéla Střelková)

Kontradmirál Wilhelm von Kesslitz a rakousko-uherská expedice Albatros (Radek Polách)

Přehled výzkumů vyvřelých hornin těšínitové asociace od roku 1945 na severovýchodní Moravě (Lukáš Maceček)

P. Josef Slavíček a jeho dosud neznámé práce související s geologickým výzkumem v letech 1901–1911 (Aleš Uhlíř)

Příspěvek k výskytu šalvěje luční (Salvia pratensis L.) na Novojičínsku (Petra Mičková)


ZPRÁVY:

100 let Národního sadu ve Štramberku (Tereza Mynářová)

Archeologický výzkum reliktů středověké architektury v městské památkové rezervaci Nový Jičín (Petra Kaniová, František Kolář, Jana Koudelová, Romana Rosová, Pavel Stabrava)

Představení konceptu nové expozice „Na prahu vichřice. Jan Amos Komenský a Fulnek 1618–1621“ (Petr Chlebec)

Otevření Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici (Aleš Knápek)

Ozvěny II. světové války v archeologii regionu (Pavel Stabrava)

Husice nilská hnízdí v Moravské bráně (Jiří J. Hudeček, Vladimír Pressen)


OSOBNOSTI:

PhDr. Jaroslav Zezulčík jubilující (Sylva Dvořáčková)

Jubileum PhDr. Jiřího Juroka, CSc., (bibliografie 2013–2022) (Pavel Šustala, Jana Grygaříková)

Dva noví čestní občané města Nového Jičína (Martin Vitko)

 

LITERATURA:

Památky sídelních celků Moravy a Slezska obohaceny o další díl ojedinělé publikace (Adéla Střelková)

Nové poznatky o Janu Amosu Komenském z nálezu biskupského archivu Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi (Jiří Jurok)

PhDr. Karel Chobot – bibliografie (Lenka Chobotová)