Vlastivědný sborník Novojičínska 73/2023

V aktuálním svazku se dočtete o počátcích pánů a hrabat z Hückeswagen a Příbora v Porýní. Následuje příspěvek ke kolekci středověké keramiky získané Rudolfem Míkem v Luboměři, dále statě o gotických a renesančních zvonech na Novojičínsku, životopisný příspěvek o generálu tří armád Eduardu svobodném pánovi von Böhm-Ermolli nebo o první české národní slavnosti na Novojičínsku. Prostor je věnován rovněž dílům novojičínských tiskařů, soupisu pamětních stuh ze sbírek Muzea Novojičínska či korálové fauně štramberských vápenců ve sbírkách novojičínského muzea. Sborník uzavírá přehled literární produkce o okresu Nový Jičín za roky 2022 a 2023.

Publikaci je možné zakoupit na pokladně Žerotínského zámku v Novém Jičíně a na některých pobočkách Muzea Novojičínska.

Vlastivědný sborník Novojičínska 73/2023

Obsah:

STUDIE A ČLÁNKY:

 • Jiří Jurok: Počátky pánů a hrabat z Hückeswagen a Příbora v Porýní a jejich genealogie
 • Lukáš Hlubek: Kolekce středověké keramiky získaná Rudolfem Míkem v Luboměři
 • Leoš Mlčák: Gotické a renesanční zvony na Novojičínsku
 • Zdeněk Kravar, Radek Polách, Jaroslav Zezulčík: Generál tří armád. Eduard svobodný pán von Böhm-Ermolli
 • Martin Vitko: K jubileu první české národní slavnosti na Novojičínsku
 • Michal Mocek: Práce novojičínských tiskařů a jejich konkurentů z pohledu milovníků krásné knihy
 • Renáta Jašková, Radek Polách, Eduard Valeš: Pamětní stuhy ze sbírek Muzea Novojičínska
 • Lukáš Maceček: Korálová fauna štramberských vápenců ve sbírkách Muzea Novojičínska

 

ZPRÁVY:

 • Lenka Juráčková: Ohlédnutí za výstavou o výtvarném umění Kravařska
 • Pavel Dvořák: Expozice Dany a Emila Zátopkových v Kopřivnici
 • Jaroslav Zezulčík: Šlechtická dostaveníčka v Kuníně
 • Zora Kudělková: 225. výročí narození Františka Palackého

 

OSOBNOSTI:

 • Zora Kudělková: Jubilant Ivo Barteček (18. září 1953)
 • Markéta Máchová: 100 let od narození Jana Lukáška, plk. v. v.
 • František Všetička: Uzamčená ústa nešeptají znova

 

LITERATURA:

 • Antonín Kalous: Promeškaná příležitost Větřkovic
 • Renáta Jašková: Šarm a styl první dámy Hany Benešové a její otisk v módě 1. poloviny 20. století
 • Martin Vitko, Jana Grygaříková: Z regionální literární produkce