Automobil patří k technickým vynálezům, které zásadně ovlivnily veškeré dění a společenský život ve světě v průběhu 20. století. Překotný vývoj automobilismu měl také nesporný vliv na utváření krajiny. Program žákům představí vývoj dopravních prostředků v průběhu staletí a jejich vliv na každodenní život člověka, dozvědí se, jak lidé dopravovali náklady dříve a jaké využívali zdroje energie. Kdy vznikl první automobil, jak vypadal a kdo je jeho autorem? Která povolání používala automobil jako první a stála tak za změnou dřívějšího negativního postoji k němu? A co automobil symbolizoval dříve a co dnes?

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
Max. počet: 30
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět
Cena: 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Délka: cca 60 minut

UPOZORŇUJEME: součástí ceny není standardní vstup do expozice muzea.


KONTAKT
Uvedený program se koná v budově Muzea nákladních automobilů Tatra (Husova 1326/13, Kopřivnice).

Program je možné objednat: 
Bc. Lucie Kazlepková
Tel.: 737 103 519
E-mail: lucie.kazlepkova@muzeumnj.cz

EDUKAČNÍ PROGRAMY MNAT:
Program č. 1 – Muzejní hrátky
Program č. 2 – Vítejte v muzeu
Program č. 3 – Fenomén automobil
Program č. 4 – Jak to všechno začalo
Program č. 5 – Pozor, červená!
Program č. 6 – Jak se dobře učit
Program č. 7 – Muzeum trochu jinak
Program č. 8 – Žena za volantem

Soubory ke stažení