167 let od narození Leopolda Svitáka

Dnes uplyne 167 let od narození Leopolda Svitáka technika, vynálezce a dlouholetého zaměstnance Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks Gesellschaft. Osobnosti, která stála u zrodu výroby automobilů v Kopřivnici.

Leopold Sviták

Leopold Sviták se narodil v rodině Josefa Svitáka 11. 10. 1856 v Rožnově pod Radhoštěm jako nejmladší syn. Obecnou školu absolvoval na Hukvaldech, kde byl jedním z jeho spolužáků Leoš Janáček. V letech 1865 až 1869 navštěvoval hlavní školu u piaristů v Příboře a německé reálné gymnázium v Novém Jičíně. V následujících třech letech, 1869–1871, se vyučil zámečníkem v Kroměříži. V rozmezí let 1873 až 1884 pobýval na „vandru“ v Rakousku, konkrétně v Leobenu, Vídeňském Novém Městě a ve Vídni. V roce 1884 se vrátil domů a nastoupil jako dílenský předák v podniku Ignaz Schustala & Comp. v Kopřivnici. Po akcionování Schustalovy firmy na Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft byl Leopold Sviták pověřen vedením soustružny, zámečnické dílny a kovárny. Od rok 1893 byl vrchním mistrem kopřivnické továrny. Vzhledem ke svým zkušenostem a erudici se aktivně podílel na konstrukci a výrobě prvního automobilu „Präsident“ v Rakousku-Uhersku (1897–1898). Následně byl pověřen funkcí závodního vedoucího a byl vyslán na studijní cestu po Evropě, aby shromáždil co nejvíce informací o konstrukci a výrobě automobilů.

Leopold Sviták se projevoval jako schopný a zručný konstruktér, který se sám podílel na konstrukci a výrobě jednotlivých části automobilů. Automobily sám zkoušel, což se mu při jedné takové zkušební jízdě 1. 5. 1900 v Rychalticích stalo osudným. Toho dne se stal aktérem první tragické dopravní nehody na území Rakouska – Uherska. Při nehodě zahynul jeho asistent Jan Kuchař a Sviták sám utrpěl těžké zranění pravé nohy, která mu následně byla pod kolenem amputována.

Po rekonvalescenci se stal technickým poradcem generálního ředitele Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft Hugo Fischera. V roce 1912 odešel, stejně jako Hugo Fischer, po „Velké stávce“ z podniku. Odstěhoval se do svého domu na Hukvaldech, kde působil například jako předseda Občanské záložny, byl členem finanční komise obce a obecním kronikářem. V období I. světové války vedl zásobovací agendu obce. Jeho činnost nezůstala omezena jen na obec Hukvaldy, až do roku 1919 zastával pozici člena správní rady akciové společnosti A. Kunz v Hranicích. Za svou dlouholetou činnost pro Hukvaldy mu v roce 1931 bylo uděleno čestné občanství obce. Leopold Sviták zemřel 10. 12. 1931 ve svém domě na Hukvaldech.

Pavel Bek - kurátor MNAT


Leopold Sviták
Leopold Sviták za řízením