Akce kulový blesk v MNAT: Horský autobus T 500 HB

Expozice muzea je převážně tvořena exponáty, které jsou majetkem podniku Tatra. Jádro tvoří tzv. Hlachová sbírka koupená Tatrou od sběratele Jiřího Hlacha v roce 2015. Když muzeum v roce 2021 vznikalo, tak některé exponáty se Tatra rozhodla před vystavením renovovat. Proto místo v nich jsou v expozici vozy zápůjčce od soukromých vlastníků. Začátkem černa muzeum čeká velká výměna, které jsme pracovně začali říkat „kulový blesk“.  Jedním z měněných vozidel je i horský autobus T 500 HB.  Současný exponát, který je v našem muzeu více než 2 roky, je vypůjčen z brněnského Technického muzea.

Exkurze slévárnou - pokračování

Naším milým průvodcem původní slévárnou se stal pan Vladislav Rýdel, který celý svůj profesní život strávil v tatrovácké slévárně. V předchozím díle jsme se seznámili s přípravnou fází, která předchází samotnému odlévání výrobků. Pojďme tedy roztavit ocelolitinu a šedou litinu...

Hodnocení činnosti Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici 2023

Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice, pobočka Muzea Novojičínska, se nadále těší velkému zájmu návštěvníků (necelých 102 tisíc evidovaných návštěvníků v roce 2023), a to jak z řad laické a odborné veřejnosti, tak z řad organizátorů zajímavých akcí. V průběhu roku 2023 se uskutečnilo několik větších akcí pro širokou veřejnost, edukační programy pro školy i doprovodné kulturní a vzdělávací programy.

Exkurze slévárnou

Přijměte pozvání na tak trochu netradiční procházku naším muzeem. Vrátíme se časem o více než půl století. Do dob, kdy tato budova se svým okolím vypadala jinak, kdy tady nestál depozitář Slovenské strely a celý prostor patřil národnímu podniku Tatra. Kdy ještě byly zimy mrazivější a lidé k sobě měli blíž. Roli průvodce na sebe milerád převzal pan Vladislav Rýdel, který v tatrovácké slévárně prožil celý svůj profesní život.

Jan Šustala – „Šustalovic černá ovce“

Dnes 10. února uběhne 170 let od narození Jana Šustaly (Johann Schustala), podnikatele a syna Ignáce Šustaly – zakladatele podniku Schustala & Comp. Osud Jana Šustaly je pozoruhodný v tom, že nepatřil v profesním ani osobním životě k těm úspěšným.

Hanuš Ringhoffer

Dnes 3. ledna 2024 uběhlo 139 let od narození generálního ředitele Závodů Ringhoffer-Tatra, a. s., podnikatele, průmyslníka a velkostatkáře, Hanuše Ringhoffera. A kdo tedy byl Hanuš Ringhoffer?

110 let uvedení staré slévárny do provozu

Muzeum nákladních automobilů Tatra se nachází v prostorách původní slévárny podniku Tatra. Nejstarší část byla postavena v letech 1910–1911. První výrobky se zde začaly odlévat v roce 1913. „Stará“ slévárna byla v provozu až do 70. let minulého století, než se přestěhovala do nově postavené haly na druhé straně areálu Tatry. Jedním z pamětníků, který zde pracoval, je pan Vladislav Rýdel. Díky němu si můžeme udělat podrobný obrázek, jak to ve staré slévárně vypadalo a pracovalo.

Expedice Lambaréné 2024

Cestování za dobrodružstvím patří od nepaměti k lidským výzvám. A pokud se k poznávání nových zemí připojí ještě humanitární pohnutky, je nasnadě, že se taková akce vryje do srdcí a povědomí ostatních. Tak jako v roce 1968 humanitární expedice Lambaréné. Po více než půl století se rodí nápad nové výpravy, která by měla kopírovat expedici do afrického Gabonu, do Pralesní nemocnice v Lambaréné, jen tentokrát ne po souši, nýbrž letecky. Koncem října letošního roku navštívili Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici otec celého projektu Francouz Georges Landes, jeho syn a Milan Čermoch, český protagonista expedice Lambaréné 2024.

MUZEUM JINAK... VÁNOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Chcete si odpočinout od předvánočního shonu? V příjemné atmosféře ostatním návštěvníkům uzavřeného muzea jsou pro vás připraveny čtyři speciální komentované prohlídky. Dvě povedou naši kurátoři Pavel Bek a Radim Zátopek. Jedna bude přímo s vedoucím muzea Lukášem Filipem a poslední pro rodiny s dětmi nebo laiky s naší edukátorkou Lucií Kazlepkovou. 

Další přírůstek

Automobilka Tatra Trucks a.s. pokračuje v rozšiřování své vzácné sbírky vozidel. Tentokrát se nejedná přímo o vozidlo Tatra, ale unikátní stroj, tzv. jednoosý traktor, který využíval motoru a převodovky Tatra, jenž byl vyráběn ve firmě Stavostroj v Novém Městě nad Metují.

Bilancování s Lukášem Filipem – vedoucím Muzea nákladních automobilů v Kopřivnici

ROZHOVOR VEDLA KATEŘINA MOKRYŠOVÁ Ambiciózní, puntičkářský, workoholik. I takto by se dal charakterizovat Lukáš Filip – vedoucí Muzea nákladních automobilů Tatra. V září před třemi roky se stal součástí příspěvkové organizace kraje Muzea Novojičínska, když se zapojil do vedení příprav otevření nového muzea. Jak vidí zpětně tři roky svého působení v MNAT či jak vidí budoucnost muzea? I na to jsem se ho zeptala…

TATRA OČIMA ANTONÍNA VURSTA - 4. díl: Marné naděje z řad T 815

Muzeum nákladních automobilů je rozděleno do 14 okruhů. Jeden z nich se věnuje i marným nadějím. Projektům, které se v různých fázích přípravy zastavily, které se neposunuly dál než do výroby prototypů, nikdy se nepřehouply do sériové výroby… A že jich v průběhu celé etapy vývoje tatrovek bylo… Pan Vurst vyprávěl o těch novějších - marných nadějích z řad T 815. Spolupracoval hned na dvou takových - pro ruský trh se připravoval důlní sklápěč a „lesovůz“.

Další přírůstky ve sbírce

Vedení společnosti Tatra Trucks a.s. společně s jejími majiteli pokračují v podpoře budování unikátní sbírky vozidel Tatra. V průběhu srpna se uskutečnily hned dvě významné události.

TATRA OČIMA ANTONÍNA VURSTA – 3. díl: Šasi T 815 aneb napůl tatrovka

V Muzeu nákladních automobilů Tatra leckoho může překvapit exponát, který se pyšní na kapotě třeba znakem Karosa. Stroje, které známe jako Tatra, ale v Kopřivnici se vyrobily jen částečně. Jednalo se o dokonalé skloubení jedinečného tatrováckého podvozku s nástavbou, která vozu dodává konečnou podobu i konečný účel. Putujme spolu s tatrováckým konstruktérem Antonínem Vurstem po mapě bývalého Československa za nejrůznějšími výrobci nástaveb, které se montovaly na šasi T 815.

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA MEZI TATROVKAMI

První měsíce roku patřily v Muzeu nákladních automobilů Tatra studentům Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziřící a jejich výstavě "Muzeum očima studentů", na které představili své výtvarné práce inspirované expozicí a exponáty muzea.