KŘEHKÁ KRÁSA SKLA MEZI TATROVKAMI

První měsíce roku patřily v Muzeu nákladních automobilů Tatra studentům Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziřící a jejich výstavě "Muzeum očima studentů", na které představili své výtvarné práce inspirované expozicí a exponáty muzea. 

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA MEZI TATROVKAMI

Nejvíce byly zastoupeny výtvarné práce studentů oboru Užitá malba, své návrhy a výrobky vystavovali také studenti oborů Průmyslový desing a Design skla. Studenti byli při své tvorbě inspirováni expozicí našeho muzea a workshopy v ní uskutečněnými. 

Výroba exponátů ze skla přece jen vyžaduje více času, až koncem školního roku tedy byly dokončeny ročníkové práce studentů oborů Uměleckořemeslné zpr acování skla a Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla – a my nyní můžeme skleněné upomínkové předměty vystavit a podělit se o ně s návštěvníky muzea.

Téma ročníkových prací bylo jasně dáno - Svět techniky Tatra. Někteří ze studentů vytvořili malované skleněné fusingové talíře zdobené perokresbou i plošnými barvami, jiní pomocí hutního tvarování, foukání, odlévání do písku a broušení vyrobili sérii skleněných misek. Další studenti pomocí broušení, rytí skla a pískování vytvořili dvojici skleněných sklenic - whiskovek. Na každém z výrobků je patrná inspirace světem automobilů Tatra - ať již je to logo automobilky, malba na talíři nebo náznak pneumatiky na skleničkách. 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí se prezentuje také hned v úvodu prohlídky naší expozice dalšími skleněnými výrobky - především nápaditými vázami – které svým křehkým dojmem skvěle doplňují a zjemňují industriální prostor expozice muzea. 


Fotoalbum

Skleněný fusingový talíř - Svět techniky Tatra
Sklenice whiskovka - Svět techniky Tatra
Sklenice whiskovka - Svět techniky Tatra
Sklenice whiskovka - Svět techniky Tatra
Skleněné fusingové talíře - Svět techniky Tatra
Vitrína věnovaná ročníkovým pracím oboru Uměleckořemeslné zpracování skla - Svět techniky Tatra
Prezentace Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí v expozici MNAT
Prezentace Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí v expozici MNAT