Příběhy našich sousedů

Příběhy tatrováků očima studentů

 Příběhy našich sousedů

Projekt „Příběhy našich sousedů“ mapuje vzpomínky pamětníků z období před rokem 1989 a v letech porevolučních. Studenti gymnázií a školáci vedou rozhovory s kopřivnickými-tatrováckými osobnostmi revolučních let.  Projekt z regionu Kopřivnice a Příbor podpořili Moravskoslezský kraj  město Příbor. 

Více najdete na https://www.pribehynasichsousedu.cz/koprivnicko-a-pribor/koprivnicko-a-pribor-2020-2021/