Sbírka osobáků žije – I 

Mohlo by se zdát, že díky více než pěti letům prací na projektech nového Muzea nákladních automobilů Tatra (MNAT) a stavbě depozitáře pro restaurovanou národní kulturní památku Slovenskou strelu se začalo zapomínat na sbírku osobních vozidel Tatra a její prezentaci. Opak je však pravdou, což si dovolím shrnout v několika na sebe navazujících příspěvcích.

Sbírka osobáků žije – I 

Ještě předtím, než došlo k vystěhování nákladních a užitkových vozidel z prostor původního Technického muzea Tatra (součást Regionálního muzea Kopřivnice – RMK) ve středu města Kopřivnice v části kulturního domu, začaly se rozvíjet úvahy, jak uvolněné místo zaplnit. Byly vybrány osobní automobily z vlastní sbírky Tatra Trucks a dohodnuty zápůjčky od soukromých majitelů tak, aby se v maximální možné míře doplnily chybějící typy, či verze. Bylo však jasné, že to je pouze přechodné řešení.


V únoru 2022 byl proto správní radě muzea (tvořené zástupci města Kopřivnice a automobilky) představen první komplexní návrh nové expozice, vyvolaný i faktem, že v prostorách muzea se uvolnil prostor po přestěhované expozici manželů Zátopkových. Tak jako v MNAT byly exponáty rozčleněny do logických tematických celků, kterých vzniklo celkem jedenáct. Návrh počítal s drobnými stavebními úpravami tak, aby návštěvník expozicí procházel dle logiky tematických celků a „nebloudil“, či „nepřeskakoval“. 


Tento úvodní návrh byl správní radou v původním složení schválen a doporučen k dopracování. Následovaly diskuse o poměrně ambiciózních projektech stavby nového muzea a depozitáře, nicméně po změnách v managementu společnosti Tatra Trucks a ve vedení města Kopřivnice s dopadem i na složení správní rady muzea se vše vrátilo k původním návrhům, kterým je rekonstrukce prostor stávajícího muzea s výrazně změněnou expozicí, reflektující styl MNAT, a to včetně aplikace rozšířené reality a dalších moderních přístupů.

Dílčím krokem k realizaci vysněného projektu je dohoda mezi městem Kopřivnice, vedením Moravskoslezského kraje (MSK), Muzeem Novojičínska (MNJ), automobilkou Tatra Trucks a samozřejmě původním RMK (pod něž Technické muzeum spadalo) o převodu Technického muzea Tatra pod správu MNJ (a tedy MSK) k 1. dubnu 2024. Současně s tím došlo i k dohodě mezi automobilkou a MNJ o provozování depozitáře Slovenské strely. Technické muzeum Tatra se tedy nově nazývá Muzeum osobních automobilů Tatra (MOAT) a s MNAT má společné vedení.

Co se týká nové expozice, tak se aktuálně pracuje na podrobnější dokumentaci expozice vycházející s původního konceptu a členění. Důležitým aspektem pro realizaci nové expozice však bude nejen zpracování všech potřebných podkladů, ale především zásadní rekonstrukce objektu, ve kterém se muzeum nachází a brzy bude ve vlastnictví MSK.

Nezbývá než si držet palce, aby se potřebné finance na rekonstrukci a novou expozici našly a Kopřivnice se tak dočkala dalšího více než důstojného prostoru pro prezentaci vozidel Tatra.

Radomír Smolka
Zástupce majitele sbírky


DRUHÝ DÍL


Uvažované členění nové expozice
Uvažované členění nové expozice