Uběhlo 15 let od „druhého“ pohřbu Mariane Schustala

Dne 20. 5. 2023 uběhlo 15 let od posledního pohřebního obřadu konaného na kopřivnickém starém hřbitově, dnes již odsvěceného a přeměněného v park. Přes rekultivaci se v parku dodnes nachází rodinná hrobka zakladatele kopřivnické továrny Ignatze Schustaly, kam byla uložena urna s popelem Mariane Schustala, rozené Eder. Byla manželkou vnuka zakladatele JUDr. Adolfa Schustaly (*4. 5. 1888), jehož ostatky byly v hrobce Schustalových uloženy po jeho smrti 7. 5. 1932.

Adolf a Mariane Schustalovi

Mariane Schustala se narodila 13. 9. 1890 a po smrti svého manžela se přes život v Německu usadila ve Vídni, kde žila po zbytek svého života. Tam byla po své smrti v roce 1971 řádně pohřbena. Její přání spočinout vedle svého manžela Adolfa, v rodinné hrobce Schustalů v Kopřivnici, bylo vzhledem k tehdejšímu rozdělení východní a západní Evropy železnou oponou jen těžko splnitelné, po jejím pádu koncem roku 1989 se však stalo znovu aktuální.  V roce 2008 se rozhodl splnit poslední vůli své babičky Petr Zezula a jeho manželka Meggy, kteří vyzvednutí a převoz organizovali. Dle vyprávění manželů Zezulových si největší úsilí vyžádalo vyzvednutí urny a administrativní opuštění místa na hřbitově ve Vídni, kde byla umístěna. Z hlediska zákonů obou zemí už pak nebyl problém urnu s ostatky dopravit do Kopřivnice. Pietního aktu se vedle asi dvaceti zástupců rodiny Schustalů z Německa, Rakouska, Švýcarska a Francie účastnili také zástupci města Kopřivnice v čele se starostou Josefem Jalůvkou a zástupci podniku Tatra.

Mariane Schustala se stala desátou osobností, jejíž ostatky byly v hrobce uloženy, její jméno bylo dodatečně vytesáno do mramorové desky vedle jejího manžela Adolfa.

O otevření hrobky se postarali pracovníci Regionálního muzea v Kopřivnici, kteří před zahájením obřadu do hrobky sestoupili, zdokumentovali její stav a rozložení přítomných rakví. Dokumentace posloužila pro posouzení stavu a případné naplánování údržby vnitřních prostor.  

       V areálu parku se vedle hrobky Schustalů nachází rovněž hrobka majitele továrny na hliněné zboží Adolfa Rašky.  

 

Text: Radim Zátopek, 25. 5. 2023

Kurátor MNAT


Fotoalbum

Jméno Mariane Schustala bylo dodatečně vytesáno do desky vedle manželova jména
Pietní akt
Adolf a Mariane Schustalovi