Muzeum osobních automobilů Tatra

Muzeum osobních automobilů Tatra

Otevírací doba a vstupné

Současnou expozici Muzea osobních automobilů TATRA v Kopřivnici (dříve označováno jako Technické muzeum Tatra) tvoří typologicky kompaktní sbírka osobních automobilů, kterými se automobilka TATRA zapsala do světových dějin automobilismu 20. století. 

Expozice se skládá z několika chronologicky a tematicky ohraničených částí. Prohlídka začíná otáčející se replikou automobilu Präsident, prezentující počátky automobilové výroby v Kopřivnici. Na ni navazuje soubor výroby vozidel do roku 1914, ve kterém se nacházejí nejstarší originály automobilů tatrovácké sbírky. Mezi nimi NW typu "B" z počátku 20. století nebo typ "S", které společně s typem "T" ještě reprezentují koncepci rámového podvozku s vodou chlazenými motory. Následující expoziční celky již prezentují novou konstrukci stavby automobilu - "tatrováckou koncepci podvozku" v kombinaci se vzduchem chlazeným motorem, která zásadně ovlivnila konstrukci automobilů po první světové válce.

Dvacátá a třicátá léta 20. století jsou v dějinách výroby osobních vozidel v Kopřivnici konstrukčně a technicky velmi progresivním obdobím, spojeným s působením konstruktéra Hanse Ledwinky. Z tohoto období pochází nejen „malá Tatra“ typu T 11, ale také největší ucelená série osobních vozidel T 57, tzv. Hadimršky, v různých konstrukčních provedeních. Fenomén produkce aerodynamických limuzín je prezentován v aerodynamickém sále, kde naleznete první prototyp V 570, první sériově vyráběný aerodynamický typ Tatry 77a, anebo T 87, která byla po druhé světové válce vyrobena pro maršála A. I. Jeremenka za úspěch v Ostravsko-opavské operaci. Nacházejí se zde i typy aerodynamických tatrovek ilustrující poválečnou výrobu – T 600 Tatraplan nebo kabriolet T 600 s karosérií Josefa Sodomky z roku 1949, vyrobený pro Autosalón v Ženevě. Po návratu z autosalónu byl darován J. V. Stalinovi k 70. narozeninám. 

Ve druhém patře muzea naleznete expozici vybraných osobních vojenských automobilů, například Tatru 57 K nebo terénní automobil s náhonem na všechna kola V 809, také inspektorskou drezínu T 14/52 a unikátní motorové saně z roku 1942 - V 855. Samostatnou tematickou expozici tvoří limuzíny s vodou chlazenými motory T 17 a T 70. Specifickým expozičním celkem jsou sportovní automobily, které reprezentují závodní úpravy typu T a U. Většina exponátů pochází až z poválečné úspěšné éry. Mezi nimi vynikal Tatraplan Sport T 602, z něhož se dochoval pouze podvozek pocházející z autohavárie Bruno Sojky v závodě Ecce Homo u Šternberku v roce 1951. Ze stejného období pochází úspěšná tatrovácká formule T 607-2, rovněž nechybí Tatra 603 B, jeden z vítězných automobilů Marathonu della Route v šedesátých let 20. století.  Modelovou řadou reprezentativních limuzín T 613 a T 700 se uzavírá stoletá tradice výroby osobních vozidel v Kopřivnici, nachází se v přízemí přístavby, kde se ještě do března 2021 nacházela nákladní vozidla. Kontinuita výroby automobilů TATRA nadále pokračuje produkcí nákladních vozidel se vzduchem chlazenými motory. Automobilka Tatra patří mezi tři nejstarší existující značky na světě, které bez přerušení fungují a vyrábí - od počátku výroby automobilů až dodnes.

Celkově můžete v expozici poznat několik desítek osobních tatrovek ze sbírky TATRA TRUCKS a.s., v níž se nachází soubor movitých kulturních památek, které jsou neoddělitelnou součástí historie industriálního dědictví České republiky. Nejvyšší status nese motorový vůz M 290.002 "Slovenská strela", který je národní kulturní památkou.