Naše adresa je Husova 1326/13

https://mapy.cz/s/funuhokezu

Husova ulice směřuje od okružní křižovatky ke koupališti, krytému bazénu, stadionu Emila Zátopka, hradu Šostýn, Bezručově vyhlídce (všechny tyto cíle jsou na směrovkách uvedeny). Přejeďte přes železniční přejezdem u Penny Marketu a za nim odbočte doleva do pěší zóny (autobusy zde mají zákaz odbočení, pro ně je určen vjezd o něco dále za garážemi). Po vjezdu do areálu jeďte doleva za Depozitář Slovenské strely. 

Muzeum nemá parkovací plochy ve svém vlastnictví. K dispozici je parkoviště, které se nachází v areálu za Depozitářem Slovenské strely (kapacita cca 35 vozidel + 3 místa pro autobusy). 

Parkovací místa vyhrazená pro handicapované jsou vedle budovy restaurace (při vjedzu do areálu vpravo). 

V případě plné kapacity lze využít i městské parkoviště vedle parkoviště Penny Marketu (odbočka před přejezdem).