Regionální Archeologická Výročí

Regionální Archeologická Výročí

V této rubrice budeme našim čtenářům přinášet informace o událostech a výročích, které se nějakým způsobem dotýkají oboru archeologie – především pak ve vztahu k našemu regionu. Převážně půjde o připomínky životních dat osobností, spojených s tímto vědním oborem, případně významných archeologických událostí a počinů. Protože se informační databáze pro toto kalendárium teprve buduje, žádáme naše čtenáře o shovívavost, pokud jim v naší rubrice tu a tam bude nějaká osobnost, událost nebo počin scházet. Budeme naopak rádi, pokud nám odkaz či tip na nějaké výročí, související s archeologií, zašlete na e-mailovou adresu pavel.stabrava@muzeumnj.cz. Rádi jej na tomto místě uveřejníme. Výběr a formu prezentace těchto příspěvků si ovšem vyhrazujeme.