Historie sbírky vozidel Tatra

První pokusy o založení muzea se objevily již v roce 1935, kdy Emil Hanzelka předložil společně s představiteli městyse Kopřivnice generálnímu řediteli koncernu Ringhoffer-Tatra, a. s., Hansi Ringhofferovi, plán na založení továrního muzea. Návrh zahrnoval prezentaci produkce všech provozů (kočárovka, automobilka, vagonka). Vše však zůstalo ve fázi projednávání.

Vzniká Lašské muzeum

Emil Hanzelka se k myšlence založení muzea vrátil v červnu 1945. O dva roky později se podařilo ve zkonfiskované vile Josefa Šustaly otevřít Lašské muzeum, a to při příležitosti oslav 50. výročí zahájení tovární výroby automobilů v Kopřivnici. V Šustalově vile vznikla výstava o historii průmyslu v Kopřivnici, seskupily se zde fotografie a modely, které jsou dodnes součástí tatrovácké a městské sbírky.

Když byla v roce 1951 převedena výroba osobního Tatraplanu do Mladé Boleslavi, kde po necelém roce úplně skončila, sešla se v prosinci 1952 Muzejní subkomise MNV v Kopřivnici a schválila vznik automobilové expozice, jejíž přípravou byl pověřen bývalý závodník a zkušební řidič Josef Veřmiřovský.   V roce 1954 došlo k přehodnocení činnosti Lašského muzea a výsledkem bylo založení technického oddělení nazvaného Speciální muzeum průmyslu keramického a automobilového. Muzeum se tak oficiálně koncentrovalo na kopřivnický průmysl, přičemž jeho součástí nadále zůstaly i původní vlastivědné sbírky.

Budování sbírky

Postupně přibývaly exponáty z výrobního programu Tatry, získané přímo z automobilky a jejího vývojového oddělení, a to včetně dobové dokumentace. Počet přírůstků se zvyšoval i díky darům od obecních hasičských (požárních) sborů, prodejen Mototechna, podniků a jejich opraven, průmyslových škol, vojenských správ a podobně. Část sbírkových předmětů byla získávána koupí, výměnou za jiný sbírkový předmět či jen za staré železo. V roce 1967 bylo v evidenci 53 motorů, 11 podvozků, 4 kočáry, 27 osobních a 26 nákladních automobilů, makety a modely vozidel, drobné automobilní díly a v neposlední řadě motorový vůz M292.002 Slovenská strela nebo prototyp trolejbusu Tatra 401.

V nových prostorách

V souvislosti se 70. výročím zahájení výroby prvního kopřivnického automobilu bylo rozhodnuto o výstavbě nového výstavního pavilonu v těsné blízkosti Lašského muzea. Nová budova, pro kterou se začal používat název Technické muzeum Tatra, byla slavnostně otevřena v rámci oslav výročí v roce 1967. Při té příležitosti se rovněž konal první ročník Mezinárodní Tatra veterán rallye z Vídně do Kopřivnice, dodnes pořádané každých deset let.

Při reorganizaci sítě muzeí v okrese Nový Jičín bylo rozhodnuto o zrušení Lašského muzea a založení podnikového muzea pod správou národního podniku Tatra Kopřivnice. Tímto rozhodnutím přešlo vlastnictví sbírky a provoz muzea pod automobilku.

Od vzniku podnikového muzea až do poloviny 90. let byla sbírkotvorná činnost spojená s panem Karlem Rosenkranzem, jenž aktivně navázal na odkaz svých předchůdců. V letech 1974–1979 se podařilo uskutečnit stavbu repliky jak prvního osobního automobilu Präsident, tak i prvního nákladního automobilu. Realizace obou vozidel významně doplnila prázdné místo počátků výroby automobilů v Kopřivnici na konci 19. století.

Stěhování do středu města

V roce 1997 byla část sbírky prohlášena souborem 46 kulturních památek a o deset let později následovala další skupina 54 kusů. Zároveň došlo k založení Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. Při příležitosti stého výročí zahájení tovární výroby automobilů se Technické muzeum Tatra v průběhu roku 1997 přestěhovalo do objektu kulturního domu v centru města, kde získalo nový výstavní prostor. Současně se před budovu přesunula Slovenská strela, kde setrvala až do 31. srpna 2018, kdy byla zahájena její renovace.

Koupě Hlachovy sbírky

Po vstupu nových českých vlastníků do Tatry v roce 2013, pánů Jaroslava Strnada a René Matery, se díky jejich pochopení uskutečnilo několik významných akvizic. Zásadním počinem byla koupě rozsáhlé sbírky soukromého sběratele Jiřího Hlacha. Kupní smlouva byla podepsána 23. července 2015 a převoz vozů do depozitáře v automobilce proběhl v září roku 2016. Právě tato sbírka se stala základem projektu expozice nového Muzea nákladních vozidel Tatra.

Sbírka se rozrůstá a zkvalitňuje

V roce 2016 byl výměnou za Tatru Phoenix 8×8 získán z Francie první dakarský speciál T 815 6×6. Po náročné renovaci byl představen veřejnosti v květnu roku 2017. O rok později se podařilo získat automobilce TATRA TRUCKS a.s. dotaci na renovaci Slovenské strely i na stavbu depozitáře. Evropská unie poskytla finanční podporu ve výši 80 mil. Kč, zbylé náklady do částky 118 mil. Kč, uhradila automobilka z vlastních zdrojů.

V roce 2019 byla zahájena příprava exponátů pro novou expozici jak z původní tatrovácké sbírky, tak i z Hlachovy. Rovněž se podařilo uskutečnit další akvizice nákladních vozidel. V říjnu roku 2020 byl dokončen prosklený depozitář Slovenské strely před budovou nového Muzea nákladních automobilů Tatra, do kterého se renovovaný motorový vůz 13. května 2021 slavnostně vrátil.

Sbírka automobilů Tatra, budovaná více jak sedmdesát let, patří z pohledu typologické celistvosti mezi naprosto výjimečné kolekce nejen v Česku, ale i ve světovém měřítku.

Jiří Hlach

Jiří Hlach se narodil 21. srpna 1947 a odmalička ho to táhlo k automobilům. Vyučil se automechanikem, živil se jako řidič autobusu i kamionu. Po sametové revoluci se stal jedním z oficiálních prodejců vozidel Tatra, přičemž jeho firma nesla název Transauto Deposit a sídlila v Českých Budějovicích.

Celý život sbíral a renovoval stará vozidla, a to jak osobní, tak nákladní, zejména značky Tatra. Rozrůstající se sbírku měl na zahradě, ve vlastních garážích nebo u známých. Nakonec se mu podařilo získat bývalou tovární halu v Trhových Svinech, kde na začátku července 2011 zpřístupnil své exponáty veřejnosti. S přibývajícím věkem a ubývajícími silami však pro svou kolekci hledal zájemce o její koupi. V roce 2015 se nakonec dohodl s českými majiteli TATRA TRUCKS a.s. a téměř kompletní sbírka se rok na to stěhovala do Kopřivnice.

Jiří Hlach se slavnostního otevření nového muzea nákladních automobilů Tatra nedožil, neboť 17. listopadu 2020 náhle zemřel.

TEMATICKÉ CELKY:
01 – Počátek výroby vozidel 
02 – Malá užitková vozidla s páteří
03 – Tatra ve službách hasičů
04 – Nákladní vozy s páteří
05 – Tatra 111 a její sourozenci
06 –Tatra 805
07 – Obrněnci s geny Tatry
08 – Tatra 138/148
09 – Tatra 813
10 – Tatra 815
11 – Marné naděje
12 – Se sportovními ambicemi
13 – Za dobrodružstvím
14 –Tatra v novém miléniu

Historie sbírky vozidel Tatra